Ministerstwo Energii przedstawiło założenia do nowelizacji ustawy o OZE, a w niej szereg zmian m.in. korzystne dla prosumentów taryfy gwarantowane.

Dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski zapowiedział w czwartek w Sejmie, że projekt nowelizacji będzie gotowy już wkrótce, po naniesieniu korekt wynikających z konsultacji społecznych i międzyresortowych. Już na podstawie przedstawionych przez ME założeń wiemy, że należy spodziewać się systemowych zmian takich jak wprowadzenia feed-in tariff (taryfa gwarantowana) dla mikro- i małych instalacji.

Zmieni się też ich definicja: moc mikroinstalacji zostanie zmniejszona do 50 kW, a małe instalacje obejmą urządzenia o mocy od 50 do 500 kW. Dzięki taryfom gwarantowanym wytwórca będzie mógł sprzedawać niewykorzystaną energię po stałej cenie zakupu sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu podmiotowi. Cena zakupu energii wyniesie 80 proc. ceny referencyjnej i będzie corocznie waloryzowana wskaźnikiem inflacji.

Dla instalacji o mocy od 500 kW do 1 MW Ministerstwo Energii przewiduje feed-in premium. Jak podkreślał dyrektor Kaźmierski, chodzi o źródła, dla których potrzebny jest dynamiczniejszy rozwój, a więc biogaz rolniczy, biogaz ze składowisk odpadów, biogaz z oczyszczalni ścieków i hydroenergetyka. Wsparcie ma być na tyle wysokie, by pokryć koszty operacyjne w przypadku gdy przekroczą one średnią cenę z rynku.

– Jeśli w toku konsultacji nie zajdą gwałtowne zmiany i w tym czasie otrzymamy dokument notyfikujący z KE, to może już na początku września ustawa zostanie skierowana do Sejmu – mówił Kaźmierski. – Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej, czyli wczesną jesienią, ustawa weszła w życie, choćby w tym zakresie, w jakim możliwe jest przeprowadzenie aukcji dla istniejących instalacji – dodał.

Odwiedź nasze profile na FB, YouTube i Allegro!

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.