Program Sowa. Dofinansowanie na energooszczędne oświetlenie

Dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego to cel nowego programu priorytetowego NFOŚiGW. Przedsięwzięcie będzie wdrażane w latach 2018-2021, a jego budżet to 50 mln zł.

Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 24 maja br.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o wsparcie w ramach programu „Sowa – oświetlenie zewnętrzne” będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie może być udzielone na inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej. W szczególności chodzi o demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych; wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, a także wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów kablowych; modernizację/przebudowę istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem; montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego, a ponadto inteligentnego sterowania oświetleniem.

Do dofinansowania kwalifikuje się również montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN-EN 13201: Oświetlenie dróg).

Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia i spełniać wymagania określone w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.

Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością częściowego umorzenia – do 10 proc., ale nie więcej niż 1 mln zł.

Program „Sowa – oświetlenie zewnętrzne” będzie finansowany ze środków krajowych Narodowego Funduszu i – jak zaznacza NFOŚiGW – nie należy go mylić z realizowanym wcześniej w latach 2013-2017 podobnym programem „Sowa – Energooszczędne oświetlenie uliczne” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme, GIS), na który pieniądze pochodziły ze sprzedaży jednostek unikniętej emisji (AAU).

Nabór wniosków w programie Sowa potrwa do 30 października 2018 r.

Źródło: http://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/31124/program-sowa-dofinansowanie-na-energooszczedne-oswietlenie

Odwiedź nasze profile na FB, YouTube i Allegro!

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.