Słońce w Polsce

Natężenie promieniowania słonecznego jest oczywiście różne w poszczególnych regionach kraju i waha się ono od 900 kWh/m2 do 1200 kWh/m2, co widać na mapce opracowanej na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

0

Szacunkowy stopień pokrycia zapotrzebowania na wytwarzanie energii elektrycznej, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej energią słoneczną przy wykorzystaniu prawidłowo dobranej i wykonanej instalacji:

1

Największy potencjał energii słonecznej w Polsce przypada na półrocze letnie (75%), a szczególnie na miesiące czerwiec-sierpień (50%) i wynosi 300-1000W/m2. Roczne sumy nasłonecznienia w Polsce wynoszą 1300-1900 godzin, przy czym dla większej części kraju średnie roczne wynoszą 1600 godzin, co stanowi 30-40% długości dnia.

Promieniowanie słoneczne, całkowite w Polsce (suma promieniowania bezpośredniego i rozproszonego) wynosi maksymalnie 1 kW/m2 w warunkach optymalnych.

Odwiedź nasze profile na FB, YouTube i Allegro!

Firmy, które nam zaufały:

Gminy, które nam zaufały:

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.