Jak to działa ?

Elektrownia wiatrowa – elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Zespoły elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nazywane są farmami lub parkami wiatrowymi.

Turbina wiatrowa – urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika.

Podstawowe dwa rodzaje turbin wiatrowych dostępnych u nas w ofercie:

01 (2)
01 (3)

Elektrownie wiatrowe dzielone są na typy ze względu na zastosowanie (przydomowe lub przemysłowe), moc (mikro, małe i duże) oraz lokalizację (lądowe i morskie). Do zastosowań przydomowych (na potrzeby własne użytkownika) wykorzystywane są mikro- i małe elektrownie. Duże elektrownie przemysłowe są przystosowane do sprzedaży energii.

W naszej ofercie:

Mikroelektrownie wiatrowe mają moc do 100 W. Małymi elektrowniami określane są te o mocy od 100 W do 50 kW. Duże elektrownie wiatrowe wytwarzają moc ponad 50 kW.

Przydomową elektrownią wiatrową określany jest zespół urządzeń terenowych służących do wytworzenia i magazynowania energii elektrycznej dla celów jej użycia w jednym lub kilku domach, najczęściej montowany w pobliżu odbiorców energii.

Istnieją dwa, główne rodzaje rozwiązań elektrowni wiatrowych :

System z przyłączem do sieci ON-GRID oraz System magazynujący OFF-GRID, które mogą być dostarczane przez firmę BrasiT, w pełnym zestawie z optymalną konfiguracją systemu do zaspokojenia  wszelkich niestandardowych wymagań klientów.

Najpowszechniej stosowanym urządzeniem do produkcji energii elektrycznej z energii wiatru jest turbina wiatrowa, stanowiąca główny element elektrowni wiatrowej. Turbina składa się z wirnika zamontowanego na wysokiej wieży i połączonego z generatorem prądu. Ponieważ wiatry wiejące przy powierzchni Ziemi mają zwykle niewielką prędkość, moc generowanego prądu można zwiększać zarówno zwiększając średnicę wirnika jak i wysokość wieży. Ograniczeniem jest wytrzymałość materiałów, z których zbudowana jest turbina.

Od początku XXI wieku energetyka wiatrowa rozwija się w tempie 20–30% rocznie. Moc elektrowni wiatrowych wybudowanych do 2000 roku wynosiła 18 GW, do 2005 roku wynosiła 59 GW, a do 2010 roku wynosiła 199 GW. W 2011 roku całkowita moc elektrowni wiatrowych wynosiła 239 GW.

Rozwój energetyki wiatrowej na świecie:

1

Zalety małych elektrowni wiatrowych:

– stabilne wydatki na energię elektryczną – wszystkie koszty produkcyjne są znane i niezmienne,

– energia pochodząca w 100% z OZE, która nie zanieczyszcza środowiska,

– najbardziej rentowna technologia odnawialnych źródeł energii na rynku,

– długa żywotność maszyn – do 25 lat,

– możliwość uzyskania dofinansowań dla firm, samorządów i gospodarstw rolnych.

Więcej informacji na temat działania elektrowni słonecznych znajdą Państwo na stronach:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_wiatrowa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbina_wiatrowa

Odwiedź nasze profile na FB, YouTube i Allegro!

Firmy, które nam zaufały:

Gminy, które nam zaufały:

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.