Realizacje

strz Hybrydowa latarnia uliczna 38W na przejście dla pieszych + Znak aktywny D6 z dwoma pulsatorami LED o średnicy 200mm.
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 27-220 Mirzec, woj. Świętokrzyskie
Projekt:

Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 347007T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Mirzec II.
Dostawa oraz montaż Hybrydowych latarni ulicznych LED o mocy 38W, dedykowanych na przejście dla pieszych, wraz z aktywnym znakiem D6 aktywowanym w momencie wykrycia pieszego.
Wykonano również oznakowanie poziome grubowarstwowe P-10 (pasy biało-czerwone).

strz Solarna latarnia parkowa LED o mocy 14W
Ilość: 5 kpl.
Lokalizacja: 94-128 Łódź, woj. Łódzkie
Projekt:

Budowa solarnych lamp parkowych na osiedlu Smulsko, wzdłuż chodnika w pasie zieleni miedzy ul. Popiełuszki a boiskiem sportowym przy ul. Gimnastycznej w Łodzi.
Model lampy: SLO-14W/200W/4,5m. Solarne lampy parkowe z kloszem typu „SZYSZKA” z wbudowaną matrycą LED. Strumień świetlny oprawy LED > 2 200 lm

strz Latarnia uliczna LED o mocy 50W + Znak aktywny D6 z dwoma pulsatorami LED o średnicy 200mm + Aktywne Kocie Oczka
Ilość: 2 + 2 kpl.
Lokalizacja: 96-100 Skierniewice, woj. Łódzkie
Projekt:

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ramach zadania pn. “Doposażenie przejścia dla pieszych na ul. Św. M. Kolbe przy skrzyżowaniu z ul. Parowozową w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

strz Hybrydowe oświetlenie reklamy: SOB-3x20W/500W/400W – EKO
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 20-151 Lublinwoj. Lubelskie
Projekt:

Oświetlenie hybrydowe reklamy wolnostojącej – billboardu trójstronnego o wymiarach 360 x 320 cm, o mocach naświetlaczy LED 3 x 20W przy Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Czas pracy systemu: 9 h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni – min. 36h działania bez słońca w warunkach zimowych.

strz Solarna wiata rowerowa SWRT7 – seria SMART EKO CITY
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 48-231 Lubrza, woj. Opolskie
Projekt:

Dostawa solarnej wiaty rowerowej – ładowania rowerów elektrycznych SWRT7 na modernizowaną drogę miejską w m. 48-231 Lubrza, ul. Szkolna.

Każda wiata wyposażona jest w oświetlenie LED, 4 ładowarki rowerowe na 230V, 4 ładowarki USB Quick Charge. Wiaty dostosowane kolorystycznie wg. wymagań inwestora. Możliwość umieszczenia dowolnej grafiki.

strz Solarna lampa uliczna 20W
Ilość: 14 kpl.
Lokalizacja: 38-610 Polańczykwoj. Podkarpackie
Projekt:
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Polańczyk przy zastosowaniu solarnych latarni ulicznych LED o mocy 20W.
 
Model lampy: SLU-20W/300W/4,5m – EKO
Czas pracy: 8-10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni – min. 40h bez słońca
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED.
strz Hybrydowy znak aktywny D6 (pylon)
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 39-450 Baranów Sandomierski, woj. Podkarpackie
Projekt:

Budowa drogi – łącznik dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie przy zastosowaniu hybrydowego znaku aktywnego D6 (pylon) nad jezdnią.

strz Hybrydowa lampa uliczna o mocy 38W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 25-021 Widełkiwoj. Świętokrzyskie
Projekt:

Dostawa i montaż ulicznej lampy hybrydowej LED w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas wydarzeń kulturalno- rekreacyjnych, które będą odbywać się na utwardzonym terenie przy scenie obok Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach.

Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światła opraw LED 4000k. Strumień świetlny: 5300 lm (po stratach za szkłem).
Konstrukcja słupa stalowego zgodnie z normą: EN 1090
Czas pracy: 10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni – min. 40h bez słońca
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED.
Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.
strz Latarnia uliczna LED o mocy 50W + Znak aktywny D6 z dwoma pulsatorami LED o średnicy 200mm
Ilość: 34 (17 przejść) kpl.
Lokalizacja: 41-200 Sosnowiec,woj. Śląskie
Projekt:

Kompletna modernizacja 17 przejść dla pieszych, wraz z modernizacją całej infrastruktury, na terenie miasta Sosnowiec, przy użyciu lamp ulicznych LED o mocy 50W. Wykonane zostały również prace brukarskie oraz przewierty sterowane.

Rozwiązanie zgodne z nowym rozporządzeniem oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4.
Latarnie uliczne posiadają dedykowaną oprawę uliczną LED – specjalnie przystosowana dla przejść dla pieszych – asymetryczna: lewostronna bądź prawostronna. Nie oślepiają kierowców oraz doświetla wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.
Znak aktywny D6 SUPER SIGN FLASH aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu: EDS2000, aktywujący znak tylko w momencie gdy pieszy znajdzie się w pobliżu przejścia dla pieszych.

Barwa światła opraw LED 5700k. Strumień świetlny: 6800 lm (za szkłem). Słupy aluminiowe anodowane.

strz Hybrydowa lampa uliczna o mocy 38W na przejście dla pieszych
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 21-025 Wola Krasienińska, woj. Lubelskie
Projekt:

Oświetlenie modernizowanego przejścia dla pieszych w m. Wola Krasienińska – gmina Niemce, przy sklepie DINO, przy użyciu hybrydowych lamp ulicznych LED o mocy 38W.

Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światłą opraw LED 4000k, 5300 lm
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090

Latarnia hybrydowa posiada dedykowaną oprawę uliczną LED – specjalnie przystosowana dla przejść dla pieszych – asymetryczna: lewostronna bądź prawostronna. Nie oślepiają kierowców oraz doświetla wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Solarna lampa uliczna o mocy 38W na przejście dla pieszych
Ilość: 4 kpl.
Lokalizacja: 09-100 Lisewo, woj. Mazowieckie
Projekt:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo z wykonaniem oświetlenia przejść dla pieszych przy zastosowaniu solarnych latarni ulicznych LED o mocy 38W.
Model lampy: SLU-38W/400W/5m – EKO

Czas pracy: 8-10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni – min. 40h bez słońca
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED.

Latarnia solarna posiada dedykowaną oprawę uliczną LED – specjalnie przystosowana dla przejść dla pieszych – asymetryczna: lewostronna bądź prawostronna. Nie oślepiają kierowców oraz doświetla wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Solarny zestaw zasilający: SZZ-15W/400W/5m – EKO
Ilość: 5 kpl.
Lokalizacja: 23-251 Dzierzkowice, woj. Lubelskie
Projekt:

Solarny zestaw zasilający dla rejestratorów parametrów sieci wodociągowej wraz z transmisją danych.
Czas pracy zestawu:  24h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni.
Autonomia dla poboru mocy do max. 15W.

strz Solarna lampa uliczna o mocy 38W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 26-052 Zgórsko, woj. Świętokrzyskie
Projekt:

Oświetlenie drogi gminnej przy zastosowaniu solarnej latarni ulicznej LED o mocy 38W.
Model lampy: SLU-38W/400W/6m

Czas pracy: 8-10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni – min. 40h bez słońca
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED

strz Hybrydowa latarnia uliczna o mocy 38W
Ilość: 9 kpl.
Lokalizacja: 41-200 Sosnowiec, woj. Śląskie
Projekt:

Oświetlenie miejsc niebezpiecznych na terenie miasta Sosnowiec, przy użyciu hybrydowych lamp ulicznych LED o mocy 38W.
Lampy zostały zamontowane na przystankach tramwajowych, parkach, skwerach oraz przejściach dla pieszych.

Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światła opraw LED 4000k. Strumień świetlny: 5300 lm (za szkłem).
Konstrukcja słupa stalowego zgodnie z normą: EN 1090

Czas pracy: 10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni – min. 40h bez słońca
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED.
Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Hybrydowa lampa uliczna o mocy 38W
Ilość: 12 kpl.
Lokalizacja: 09-151 Nowe Przybojewo, woj. Mazowieckie
Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo – Nowe Przybojewo z zastosowaniem hybrydowych lamp ulicznych LED o mocy 38W.
Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światła opraw LED 4000k. Strumień świetlny: 5300 lm (za szkłem).
Konstrukcja słupa stalowego zgodnie z normą: EN 1090.

Czas pracy: 10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni – min. 40h bez słońca
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED.
Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Hybrydowa latarnia uliczna 38W na przejście dla pieszych. Znak aktywny D6 wraz pulsatorami oraz hybrydową lampą oświetlającą.
Ilość: 2+1 kpl.
Lokalizacja: 27-220 Mirzec, woj. Świętokrzyskie
Projekt:

Oświetlenie przejścia dla pieszych w ramach rządowego dofinansowania z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Dostawa oraz montaż Hybrydowych latarni ulicznych LED o mocy 38W, dedykowanych na przejście dla pieszych, wraz z aktywnym znakiem D6 aktywowanym w momencie wykrycia pieszego. Przed skrzyżowaniem zamontowane zostały również solarne radarowe wyświetlacze prędkości. Wykonano również oznakowanie poziome grubowarstwowe P-10 (pasy biało-czerwone) oraz namalowano pasy akustyczne.

Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światła opraw LED 4000k. Strumień świetlny: 5300 lm (za szkłem).
Konstrukcja słupa stalowego zgodnie z normą: EN 1090
Rozwiązanie zgodne z nowym rozporządzeniem oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4.
Latarnia hybrydowa posiada dedykowaną oprawę uliczną LED – specjalnie przystosowana dla przejść dla pieszych – asymetryczna: lewostronna bądź prawostronna. Nie oślepiają kierowców oraz doświetla wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Hybrydowa latarnia uliczna 38W na przejście dla pieszych.
Ilość: 30 kpl.
Lokalizacja: 99-200 Poddębice, woj. Łódzkie
Projekt:

Oświetlenie przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poprzez dostawę oraz montaż innowacyjnego oświetlenia hybrydowego na terenie powiatu Poddębickiego, woj. Łódzkie przy użyciu hybrydowych latarni ulicznych LED o mocy 38W.

Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światła opraw LED 4000k. Strumień świetlny: 5300 lm (za szkłem).
Konstrukcja słupa stalowego zgodnie z normą: EN 1090
Rozwiązanie zgodne z nowym rozporządzeniem oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4.

Latarnia hybrydowa posiada dedykowaną oprawę uliczną LED – specjalnie przystosowana dla przejść dla pieszych – asymetryczna: lewostronna bądź prawostronna. Nie oślepiają kierowców oraz doświetla wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Solarna ławka miejska sSEC19 – seria SMART EKO CITY + Turbina Wiatrowa 1kW OFF-GRID
Ilość: 1 szt. + 1 kpl. kpl.
Lokalizacja: 90-001 Łódź, woj. Łódzkie
Projekt:

Żabka Eko Smart w Łodzi działa przy ul. Stefana Okrzei 38. To już druga tego typu placówka – pierwszą sieć uruchomiła we wrześniu br. w Poznaniu. To właśnie tu, zamontowana została nasza ławka solarna sSEC19, dzięki której klienci mogą naładować swoje telefony oraz Turbina Wiatrowa o mocy 1kW w systemie OFF-GRID do zasilania niektórych urządzeń elektrycznych znajdujących się w sklepie.
Żabka Eko Smart to swoiste laboratorium innowacji ekologicznych wzbogaconych o rozwiązania smart optymalizujące pracę franczyzobiorców. Placówki tego typu są wręcz naszpikowane innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi opartymi na sztucznej inteligencji, które współpracują z obsługą sklepu, uwalniając ich czas.

Smart Eko City to seria nowoczesnych, ekologicznych ławek solarnych, która powstała z połączenia użytecznych funkcji niezbędnych w małej architekturze miejskiej. Ławki wyposażone są w panele fotowoltaiczne, dzięki czemu stanowią doskonałe źródło naturalnej energii, która następnie jest wykorzystywana do ładowania sprzętu mobilnego (poprzez gniazda USB lub ładowarki indukcyjne) i zasilania hot spotów Wi-Fi. Ponadto istnieje możliwość doposażenia ławek w szereg dodatkowych komponentów takich jak: router Wi-Fi 4G, stojak na rowery, oświetlenie LED. Połączenie wielu funkcjonalności z nowoczesnym designem sprawia, że ławki z serii Smart Eko City stanowią doskonałe rozwiązanie w przestrzeniach miejskich.

strz Solarna ławka miejska sSEC02 – seria SMART EKO CITY
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 61-891 Poznań,woj. Wielkopolskie
Projekt:

Żabka Eko Smart warta Poznania! Właśnie tu – przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 – Żabka otworzyła laboratorium innowacji ekologicznych wzbogaconych o rozwiązania smart, czyli Żabkę Eko Smart. To właśnie tu, zamontowana została nasza ławka solarna sSEC02, dzięki której klienci mogą naładować swoje telefony.

Smart Eko City to seria nowoczesnych, ekologicznych ławek solarnych, która powstała z połączenia użytecznych funkcji niezbędnych w małej architekturze miejskiej. Ławki wyposażone są w panele fotowoltaiczne, dzięki czemu stanowią doskonałe źródło naturalnej energii, która następnie jest wykorzystywana do ładowania sprzętu mobilnego (poprzez gniazda USB lub ładowarki indukcyjne) i zasilania hot spotów Wi-Fi. Ponadto istnieje możliwość doposażenia ławek w szereg dodatkowych komponentów takich jak: router Wi-Fi 4G, stojak na rowery, oświetlenie LED. Połączenie wielu funkcjonalności z nowoczesnym designem sprawia, że ławki z serii Smart Eko City stanowią doskonałe rozwiązanie w przestrzeniach miejskich.

strz Hybrydowa lampa uliczna o mocy 38W
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 64-735 Miały, woj. Wielkopolskie
Projekt:

Oświetlenie modernizowanej drogi gminnej przy sklepie DINO, na ul. Brzozowej, przy użyciu hybrydowych lamp ulicznych LED o mocy 38W.
Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światła opraw LED 4000k. Strumień świetlny: 5300 lm (za szkłem).
Konstrukcja słupa stalowego zgodnie z normą: EN 1090

Czas pracy: 10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni – min. 40h bez słońca
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED.
Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Solarna lampa uliczna 15W
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 57-150 Kondratowice, woj. Dolnośląskie
Projekt:

Oświetlenie zmodernizowanej drogi gminnej przy zastosowaniu solarnych latarni ulicznych LED o mocy 15W.
Model lampy: SLU-15W/200W/4,5m – EKO.
Czas pracy: 8-10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni – min. 40h bez słońca
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED

strz Hybrydowa latarnia uliczna 38W na przejście dla pieszych.
Ilość: 4 kpl.
Lokalizacja: 86-070 Dąbrowa Chełmińska, woj. Kujawsko-Pomorskie
Projekt:

Oświetlenie przejść dla pieszych w m. 86-070 Dąbrowa Chełmińska, przy użyciu hybrydowych latarni ulicznych LED o mocy 38W.
Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światła opraw LED 4000k.
Strumień świetlny: 5300 lm (za szkłem).
Konstrukcja słupa stalowego zgodnie z normą: EN 1090
Rozwiązanie zgodne z nowym rozporządzeniem oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4.

Latarnia hybrydowa posiada dedykowaną oprawę uliczną LED – specjalnie przystosowana dla przejść dla pieszych – asymetryczna: lewostronna bądź prawostronna. Nie oślepiają kierowców oraz doświetla wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Hybrydowa lampa uliczna 38W na przejście dla pieszych.
Ilość: 5 kpl.
Lokalizacja: 64-314 Wąsowo, woj. Wielkopolskie
Projekt:

Oświetlenie modernizowanego przejścia dla pieszych w m. Wąsowo przy sklepie DINO, przy użyciu hybrydowych lamp ulicznych LED o mocy 38W.
Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światła opraw LED 4000k.
Strumień świetlny: 5300 lm (za szkłem).
Konstrukcja słupa stalowego zgodnie z normą: EN 1090
Rozwiązanie zgodne z nowym rozporządzeniem oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4.

Latarnia hybrydowa posiada dedykowaną oprawę uliczną LED – specjalnie przystosowana dla przejść dla pieszych – asymetryczna: lewostronna bądź prawostronna. Nie oślepiają kierowców oraz doświetla wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Solarna Stacja Ładowania SSL05 – seria SMART EKO CITY
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 61-060 Poznań, woj. Wielkopolskie
Projekt:

Dostawa fotowoltaicznej stacji ładowania SSL05 do jednego z zakładów produkcyjnych w m. Poznań. Każda stacja wyposażona jest w oświetlenie LED, 4 ładowarki indukcyjne, 4 ładowarki USB, głośnik Bluetooth do podłączenia z urządzeniem mobilnym oraz modem WIFI. Stacje dostosowane kolorystycznie wg. wymagań inwestora.

strz Hybrydowy znak aktywny D6 (pylon)
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 95-020 Justynówwoj. Łódzkie
Projekt:

Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez budowę aktywnego, hybrydowego znaku D6 (pylon) przy przebudowie drogi w m. 95-020 Justynów.

strz Hybrydowa latarnia uliczna o mocy 2x20W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 62-709 Malanów,woj. Wielkopolskie
Projekt:

„Ekologiczna przystań” przy ul. Szkolnej – ścieżka ekologiczno-edukacyjna w Malanowie przy zastosowaniu do oświetlenia hybrydowej lampy ulicznej LED o mocy 2x20W.
Model lampy: HLU-2x20W/400W/400W/6m, barwa światłą opraw LED 4000k, Strumień świetlny: > 2 x 2400 lm
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090
Oprawy LED zamontowane na wysokości 6m.

strz Solarna latarnia parkowa LED o mocy 16W
Ilość: 7 kpl.
Lokalizacja: 87-500 Borzymin, woj. Kujawsko-Pomorskie
Projekt:

Budowa kompleksu sportowego i skweru w m. Borzymin, przy Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Gmina Rypin z zastosowaniem solarnych lamp parkowych LED.
Model lampy: SLO-16W/200W/4m (wersja ocynk bez malowania)

strz Solarna ławka miejska sSEC09 – seria SMART EKO CITY
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 64-410 Jarosław, woj. Podkarpackie
Projekt:

Dostawa solarnej ławki miejskiej sSEC09 do projektu który został zrealizowany w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego na skwerze przy ulicy Konfederackiej, na terenie dzielnicy nr 5.
Każda ławka wyposażona jest w oświetlenie LED, szklaną podświetlaną dwustronną witrynę, 2 ładowarki indukcyjne, 2 ładowarki USB, głośnik Bluetooth do podłączenia z urządzeniem mobilnym oraz modem WIFI. Ławki dostosowane kolorystycznie wg. wymagań inwestora.

strz Hybrydowa lampa uliczna 38W na przejście dla pieszych. Znak aktywny D6 wraz pulsatorami oraz hybrydową latarnią oświetlającą.
Ilość: 2+2 kpl.
Lokalizacja: 26-631 Jastrzębia, woj. Mazowieckie
Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza – Radom w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w m. Jastrzębia, przy użyciu Hybrydowych lamp ulicznych LED o mocy 38W, dedykowanych na przejście dla pieszych, wraz z aktywnym znakiem D6 aktywowanym w momencie wykrycia pieszego.
Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światłą opraw LED: 4000k, Strumień świetlny: > 5300 lm
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090

Latarnia hybrydowa posiada dedykowaną oprawę uliczną LED – specjalnie przystosowana dla przejść dla pieszych – asymetryczna: lewostronna bądź prawostronna. Nie oślepiają kierowców oraz doświetla wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Hybrydowa lampa uliczna 38W na przejście dla pieszych. Znak aktywny D6 wraz pulsatorami oraz hybrydową lampą oświetlającą.
Ilość: 2+2 kpl.
Lokalizacja: 27-100 Jasieniec Iłżecki Górny, woj. Mazowieckie
Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny – Pastwiska w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w m. Jasieniec Iłżecki Górny, przy użyciu Hybrydowych lamp ulicznych LED o mocy 38W, dedykowanych na przejście dla pieszych, wraz z aktywnym znakiem D6 aktywowanym w momencie wykrycia pieszego.
Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światłą opraw LED: 4000k, Strumień świetlny: 5300 lm
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090

Latarnia hybrydowa posiada dedykowaną oprawę uliczną LED – specjalnie przystosowana dla przejść dla pieszych – asymetryczna: lewostronna bądź prawostronna. Nie oślepiają kierowców oraz doświetla wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Hybrydowa latarnia uliczna 38W na przejście dla pieszych. Znak aktywny D6 wraz pulsatorami oraz hybrydową lampą oświetlającą.
Ilość: 2+2 kpl.
Lokalizacja: 26-630 Słupica, woj. Mazowieckie
Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko – Czarna w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w m. Słupica, przy użyciu Hybrydowych latarni ulicznych LED o mocy 38W, dedykowanych na przejście dla pieszych, wraz z aktywnym znakiem D6 aktywowanym w momencie wykrycia pieszego.
Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światłą opraw LED: 4000k, Strumień świetlny: 5300 lm
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090

strz Solarny znak aktywny D6 (pylon) + Solarna latarnia uliczna 38W + Solarny znak aktywny B-33
Ilość: 2 kpl. + 2 kpl. + 4 kpl.
Lokalizacja: 09-450 Wyszogród, woj. Mazowieckie
Projekt:

Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Wyszogród z zastosowaniem solarnych znaków aktywnych D6 (pylon) nad pasem drogowym, doświetleniem przejść dla pieszych przy wykorzystaniu solarnych latarni ulicznych LED o mocy 38W. Model lampy: SLU-38W/400W/5m – EKO. Przed przejściami dla pieszych zamontowano mrugające solarne znaki aktywne B-33 z ograniczeniem prędkości.
Latarnie solarne posiadają dedykowane oprawy uliczne LED – specjalnie przystosowane dla przejść dla pieszych – asymetryczne: lewostronne bądź prawostronne. Nie oślepiają kierowców oraz doświetlają wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Hybrydowy znak aktywny D6 (pylon) + Solarny znak aktywny RADAR (pylon)
Ilość: 2+2 kpl.
Lokalizacja: 27-220 Mirzec, m. Osiny, woj. Świętokrzyskie
Projekt:

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny przy zastosowaniu hybrydowych znaków aktywnych D6 (pylon) nad jezdnią. Przed skrzyżowaniem zamontowane zostały również solarne radarowe wyświetlacze prędkości.

strz Solarny znak aktywny D6 + Solarny znak aktywny RADAR (pylon)
Ilość: 2+2 kpl.
Lokalizacja: 27-220 Mirzec, m. Podborki, woj. Świętokrzyskie
Projekt:

Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347019T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Podborki z zastosowaniem solarnych znaków aktywnych D6 wzbudzających się na dualne czujniki ruchu w momencie wykrycia pieszego. Wykonano również oznakowanie poziome grubowarstwowe P-10 (pasy biało-czerwone) i linie P-4 / P-14 na łącznej powierzchni 40 m2 oraz odblaskowe kocie oczka PEO. Przed przejściem dla pieszych zamontowane zostały również solarne radarowe wyświetlacze prędkości.

strz Solarna latarnia parkowa o mocy 14W
Ilość: 6 kpl.
Lokalizacja: 93-457 Łódź, woj. Łódzkie
Projekt:

Budowa na terenie CH PORT ŁÓDŹ miasteczka rowerowego z zastosowaniem solarnego oświetlenia parkowego LED. Doskonała okazja do nauki jazdy na rowerze i poznania zasad ruchu drogowego dla najmłodszych.
Model lampy: SLO-14W/200W/4m. Solarne lampy parkowe z kloszem mlecznym typu „SZYSZKA” z wbudowaną matrycą LED. Strumień świetlny oprawy LED > 2 200 lm.

strz Hybrydowa lampa uliczna 38W
Ilość: 6 kpl.
Lokalizacja: 19-200 Popowo, woj. Podlaskie
Projekt:

Oświetlenie modernizowanych przejść dla pieszych w m. Popowo (powiat grajewski), przy użyciu hybrydowych lamp ulicznych LED o mocy 38W.
Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światłą opraw LED 4000k, 5300 lm
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090
Latarnia hybrydowa posiada dedykowaną oprawę uliczną LED – specjalnie przystosowana dla przejść dla pieszych – asymetryczna: lewostronna bądź prawostronna. Nie oślepiają kierowców oraz doświetla wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Solarny znak aktywny D6
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 08-400 Garwolin, woj. Mazowieckie
Projekt:

Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez budowę aktywnego, solarnego znaku D6 przy przebudowie drogi gminnej

strz Solarna lampa parkowa 2x8W oraz 12W
Ilość: 12 kpl.
Lokalizacja: 21-421 Wesołówka, woj. Lubelskie
Projekt:

„Budowa centrum Rekreacji w Wesołówce na przeciwko zespołu dworsko-parkowego, z zastosowaniem solarnych lamp parkowych o mocy 2x8W oraz 12W.
Model lampy: SLO-2x8W/200W/4m oraz SLO-12W/200W/4m . Solarne lampy parkowe z kloszem mlecznym typu „KULA”

strz Hybrydowa lampa uliczna o mocy 38W na przejście dla pieszych
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 24-300 Opole Lubelskie, woj. Lubelskie
Projekt:

Oświetlenie modernizowanego przejścia dla pieszych w m. Opole Lubelskie przy sklepie DINO, przy użyciu hybrydowych lamp ulicznych LED o mocy 38W.
Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światłą opraw LED 4000k, 5300 lm. Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090

strz Hybrydowa latarnia uliczna o mocy 38W na przejście dla pieszych
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 21-075 Ludwin, woj. Lubelskie
Projekt:

Projekt: Oświetlenie modernizowanego przejścia dla pieszych w m. Ludwin przy sklepie DINO, przy użyciu hybrydowych latarni ulicznych LED o mocy 38W.
Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, barwa światłą opraw LED 4000k, 5300 lm
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090

Latarnia hybrydowa posiada dedykowaną oprawę uliczną LED – specjalnie przystosowana dla przejść dla pieszych – asymetryczna: lewostronna bądź prawostronna. Nie oślepiają kierowców oraz doświetla wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Hybrydowa lampa uliczna 38W
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 38-204 Tarnowiec, woj. Pokparpackie
Projekt:

Oświetlenie przejścia dla pieszych na modernizowanej drodze w m. Tarnowiec, przy użyciu hybrydowych lamp ulicznych LED o mocy 38W.
Latarnie hybrydowe posiadają dedykowane oprawy uliczne LED – specjalnie przystosowane dla przejść dla pieszych – asymetryczne: lewostronne bądź prawostronne. Nie oślepiają kierowców oraz doświetlają wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.
Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m, wysięgnik 2m, barwa światłą opraw LED 3000k
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090

strz Solarna latarnia uliczna 38W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 43-374 Buczkowice, woj. Śląskie
Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Buczkowice z wykonaniem oświetlenia przejść dla pieszych, przy użyciu solarnych latarni ulicznych LED o mocy 38W.
Model lampy: SLU-38W/400W/5m – EKO

Latarnie solarne posiadają dedykowane oprawy uliczne LED – specjalnie przystosowane dla przejść dla pieszych – asymetryczne: lewostronne bądź prawostronne. Nie oślepiają kierowców oraz doświetlają wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Solarna lampa uliczna 10W
Ilość: 4 kpl.
Lokalizacja: 84-351 Nowa Wieś Lęborska,woj. Pomorskie
Projekt:

Oświetlenie zmodernizowanego terenu rekreacyjnego oraz siłowni zewnętrznej w m. Janowice, w ramach projektu pn. „WzMOCnij swoje otoczenie”. Model lampy: SLU-10W/170W/4,5m-EKO

strz Hybrydowa latarnia uliczna 50W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 96-313 Jaktorów, woj. Mazowieckie
Projekt:

Oświetlenie modernizowanego przejścia dla pieszych w m. Jaktorów, przy użyciu hybrydowej lampy ulicznej LED o mocy 50W.
Model lampy: HLU-50W/400W/500W/6m, barwa światłą opraw LED 4000k
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090

Latarnia hybrydowa posiada dedykowaną oprawę uliczną LED – specjalnie przystosowana dla przejść dla pieszych – asymetryczna: lewostronna bądź prawostronna. Nie oślepiają kierowców oraz doświetla wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Hybrydowa latarnia uliczna o mocy 150W – doświetlenie boiska piłkarskiego
Ilość: 6 kpl.
Lokalizacja: 21-421 Kosuty, woj. Lubelskie
Projekt:

Doświetlenie terenu modernizowanego boiska piłkarskiego w m. Kosuty (Gmina Stanin), przy użyciu hybrydowych latarni ulicznych LED o mocy 150W.
Model lampy: HLU-150W/400W/400W/8m, barwa światłą opraw LED 4000k, Strumień świetlny: > 20 000 lm
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090

strz Solarna latarnia parkowa LED o mocy 12W
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 43-419 Hażlach, woj. Śląskie
Projekt:

Budowa Pumptracka w m. Hażlach z zastosowaniem solarnych lamp parkowych LED. Model lampy: SLO-12W/170W/4m.

strz Solarna latarnia parkowa LED 14W
Ilość: 5 kpl.
Lokalizacja: 97-330 Sulejów, woj. Łódzkie
Projekt:

Rewitalizacja Placu Straży w m. Sulejów poprzez odnowę i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych z zastosowaniem solarnych lamp parkowych.
Model lampy: SLO-14W/200W/4m. Solarne lampy parkowe z kloszem typu „SZYSZKA” z wbudowaną matrycą LED. Strumień świetlny oprawy LED > 2 200 lm

strz Solarna ławka miejska sSEC02 – seria SMART EKO CITY
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 64-410 Sieraków, woj. Wielkopolskie
Projekt:

W wielkopolskim Sierakowie sieć sklepów Żabka uruchomiła 8000 sklep w Polsce. Obok najnowszej Żabki w kraju, uruchomionej w niewielkiej miejscowości położonej nad Wartą, postawiona została nasza ławka solarna sSEC02, dzięki której klienci mogą naładować swoje telefony. 

strz Solarna latarnia uliczna 25W – Inteligentne oświetlenie przejścia dla pieszych
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 87-707 Zakrzewo, woj. Kujawsko-Pomorskie
Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zakrzewo z wykonaniem oświetlenia przejść dla pieszych, przy użyciu solarnych latarni ulicznych LED o mocy 25W.

Model lampy: SLU-25W/380W/5m
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090

Słup wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem dla turbiny wiatrowej przystosowany dla: „I strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”
Latarnie solarne posiadają dedykowane oprawy uliczne LED – specjalnie przystosowane dla przejść dla pieszych – asymetryczne: lewostronne bądź prawostronne. Nie oślepiają kierowców oraz doświetlają wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Hybrydowy zestaw zasilający: HZZ-16W/400W/400W/6m
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: NORWEGIA, 2016 Frogner, 24H8+4CM Lillestrøm, Norge
Projekt:

Hybrydowy zestaw zasilający dla rejestratorów parametrów sieci wodociągowej wraz z transmisją danych GSM zamontowany w Norwegii. Konstrukcja słupa stalowego zgodnie z normą: EN 1090

 

strz Hybrydowa lampa uliczna 38W – III strefa wiatrowa
Ilość: 20 kpl.
Lokalizacja: 34-500 Zakopane, woj. Małopolskie
Projekt:

 Oświetlenie dróg dostosowane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup i montaż lamp hybrydowych na obszarze Miasta Zakopane” na ulicy: Furmanowa oraz wzdłuż drogi ul. Choćkowskie.
Model latarni hybrydowych: HLU-38W/400W/400W/6m.

Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090
Słup wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem dla turbiny wiatrowej przystosowany dla: „III strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4” – Strefa Górska
Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe.
Czas pracy lampy: 8-10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni – min. 40h bez słońca
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED.

strz Solarna latarnia uliczna 2x20W
Ilość: 4 kpl.
Lokalizacja: 71-246 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie
Projekt:

„Oświetlenie drogi osiedlowej na ul. Zawadzkiego, przy użyciu solarnych latarni ulicznych, malowanych na kolor RAL 7024 – połysk”
Model lampy: SLU-2x20W/400W/6m
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090, oprawy LED zamontowane na wysokości 6m.
Czas pracy: 8-10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni – min. 40h bez słońca – Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED

strz Solarna latarnia uliczna 38W
Ilość: 7 kpl.
Lokalizacja: 24-173 Markuszów, woj. Lubelskie
Projekt:

Oświetlenie drogi, przy użyciu solarnej latarni ulicznej – nisko-emisyjna gmina Markuszów
Model lampy: SLU-38W/400W/8m
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090, oprawy LED zamontowane na wysokości 8m.

strz Hybrydowa latarnia uliczna 38W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 87-152 Zamek Bierzgłowski, woj. Kujawsko-Pomorskie
Projekt:

Oświetlenie przejścia dla pieszych na modernizowanej drodze w m. Zamek Bierzgłowski, przy użyciu hybrydowej latarni ulicznej LED o mocy 38W.
Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090
Słup wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem dla turbiny wiatrowej przystosowany dla: „I strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”
Latarnie hybrydowe posiadają dedykowane oprawy uliczne LED – specjalnie przystosowane dla przejść dla pieszych – asymetryczne: lewostronne bądź prawostronne. Nie oślepiają kierowców oraz doświetlają wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Hybrydowy znak aktywny D6
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 37-311 Wola Zarczycka, woj. Pokparpackie
Projekt:

Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez budowę aktywnego, hybrydowego znaku D6 przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1240R w powiecie: Leżajsk

strz Solarna latarnia uliczna 38W + Znaki Aktywne D6 SUPER SIGN FLASH – Oświetlenie przejścia dla pieszych
Ilość: 2+2 kpl.
Lokalizacja: 64-810 Krzewina, woj. Wielkopolskie
Projekt:

Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Krzewina z wykonaniem oświetlenia przejść dla pieszych, przy użyciu solarnych latarni ulicznych LED o mocy 38W.
Model lampy: SLU-38W/400W/5m – EKO oraz aktywnych znaków D6 SUPER SIGN FLASH.
Konstrukcja słupa pomalowana na kolor: RAL 1028

Latarnie solarne posiadają dedykowane oprawy uliczne LED – specjalnie przystosowane dla przejść dla pieszych – asymetryczne: lewostronne bądź prawostronne. Nie oślepiają kierowców oraz doświetlają wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Solarna latarnia uliczna 25W
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 68-320 Jasień, woj. Lubuskie
Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jasień z wykonaniem oświetlenia przejść dla pieszych, przy użyciu solarnych latarni ulicznych LED o mocy 25W.
Model lampy: SLU-25W/340W/5m – EKO.

strz Hybrydowa latarnia uliczna 30W
Ilość: 6 kpl.
Lokalizacja: 09-140 Łempinek, woj. Mazowieckie
Projekt:

Przebudowa drogi gminnej z wykonaniem nowego, innowacyjnego oświetlenia – hybrydowe lampy uliczne zasilane energią OZE. Model: HLU-30W/300W/400W/6m-EKO.

Czas pracy: 8-10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni – min. 40h bez słońca.
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED

strz Hybrydowa lampa uliczna 30W
Ilość: 6 kpl.
Lokalizacja: 09-140 Kruszenica, woj. Mazowieckie
Projekt:

Przebudowa drogi gminnej z wykonaniem nowego, innowacyjnego oświetlenia – hybrydowe lampy uliczne zasilane energią OZE. Model: HLU-30W/300W/400W/6m-EKO.
Czas pracy: 8-10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni – min. 40h bez słońca
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED

strz Solarny zestaw zasilający: SZZ-15W/400W/5m-EKO
Ilość: 5 kpl.
Lokalizacja: 21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. Lubelskie
Projekt:

Solarny zestaw zasilający dla rejestratorów parametrów sieci wodociągowej wraz z transmisją danych

strz Hybrydowa lampa uliczna 30W
Ilość: 6 kpl.
Lokalizacja: 09-140 Druchowo, woj. Mazowieckie
Projekt:
Przebudowa drogi gminnej z wykonaniem nowego, innowacyjnego oświetlenia – hybrydowe lampy uliczne zasilane energią OZE. Model: HLU-30W/300W/400W/6m-EKO
 
Czas pracy: 8-10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni – min. 40h bez słońca
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED
 
strz Solarny znak aktywny B-20 „RADAR”
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 95-010 Sierżnia, woj. Łódzkie
Projekt:

Dostawa z montażem solarnych aktywnych znaków B-20 z radarem rozpoznającym kierunek jazdy. Znak aktywny posiada czujnik radarowy i aktywuje się wówczas, gdy wykryje pojazd poruszający się z nadmierną prędkością i nie mający zamiaru zatrzymania się bądź zmniejszenia prędkości. Stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo kolizji, a szczególnie przed przejazdami kolejowymi i niebezpiecznymi skrzyżowaniami. Autonomia pracy znaku min. 14 dni bez słońca.

strz Hybrydowa latarnia uliczna 30W
Ilość: 3 kpl.
Lokalizacja: 09-140 Grzybowo, woj. Mazowieckie
Projekt:

Oświetlenie drogi, przy użyciu hybrydowej latarni ulicznej. Model: HLU-30W/300W/400W/6m-EKO

strz Znak aktywny B-20 „RADAR”
Ilość: 6 kpl.
Lokalizacja: 96-515 Teresin, woj. Mazowieckie
Projekt:

Dostawa z montażem aktywnych znaków B-20 o zasilaniu buforowy 230V, z radarem rozpoznającym kierunek jazdy. Znak aktywny posiada czujnik radarowy i aktywuje się wówczas, gdy wykryje pojazd poruszający się z nadmierną prędkością i nie mający zamiaru zatrzymania się bądź zmniejszenia prędkości. Stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo kolizji, a szczególnie przed przejazdami kolejowymi i niebezpiecznymi skrzyżowaniami.

strz Hybrydowa latarnia uliczna 38W + Znaki Aktywne D6 SUPER SIGN FLASH – Oświetlenie przejścia dla pieszych
Ilość: 4 + 4 kpl.
Lokalizacja: 23-413 Obsza, woj. Lubelskie
Projekt:

Oświetlenie przejść dla pieszych na modernizowanej drodze w m. Obsza, przy użyciu hybrydowych latarni ulicznych LED o mocy 38W. Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m oraz aktywnych znaków D6 SUPER SIGN FLASH.
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090
Słup wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem dla turbiny wiatrowej przystosowany dla: „I strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”
Latarnie hybrydowe posiadają dedykowane oprawy uliczne LED – specjalnie przystosowane dla przejść dla pieszych – asymetryczne: lewostronne bądź prawostronne. Nie oślepiają kierowców oraz doświetlają wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.

strz Aktywne solarne przejście dla pieszych D6 + Kocie oczka
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 23-200 Kraśnik, woj. Lubelskie
Projekt:

Poprawa bezpieczeństwa poprzez realizacje zadania: Bezpieczne przejście – budowa solarnej sygnalizacji świetlnej na ul. Wyszyńskiego w m. Kraśnik oraz wykonanie oznakowania poziomego P-10 w kolorze biało-czerwonym.
Zestaw składa się z solarnych, aktywnych znaków D6 „Kroczący Ludzik” oraz wmontowanych w jezdnię 16 kocich oczek. Zestaw załącza się w momencie wykrycia pieszego. Autonomia zestawu – ok 21 dni bez słońca.

Film prezentujący pracę aktywnego przejścia dla pieszych:
 
strz Solarna lampa parkowa 8W
Ilość: 26 kpl.
Lokalizacja: 06-400 Ciechanów, woj. Mazowieckie
Projekt:

„Budowa nowego parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej z zastosowaniem solarnych lamp parkowych o mocy 8W. Model lampy: SLO-8W/100W/4m. Solarne lampy parkowe z kloszem mlecznym typu „Szyszka”

strz Solarna latarnia uliczna 40W
Ilość: 8 kpl.
Lokalizacja: 87-162 Lubicz, woj. Kujawsko-Pomorskie
Projekt:

Oświetlenie drogi, przy użyciu solarnej latarni ulicznej. Model: SLU-40W/400W/5m – EKO

Czas pracy: 8-10h / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych i deszczowych dni – min. 40h bez słońca
– Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED

strz Solarna latarnia uliczna 20W
Ilość: 6 kpl.
Lokalizacja: 87-162 Krobia, woj. Kujawsko-Pomorskie
Projekt:

Oświetlenie drogi, przy użyciu solarnej latarni ulicznej. Model: SLU-20W/270W/5m – EKO

strz Hybrydowy znak aktywny D6 (pylon)
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 05-806 Sokołów, woj. Mazowieckie
Projekt:

Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez budowę aktywnego, hybrydowych znaków aktywnych D6 w Parku Prologis – Janki, w m. Sokołów

strz Hybrydowy znak aktywny D6
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 67-128 Mirocin Dolny, woj. Lubuskie
Projekt:

Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez budowę aktywnego, hybrydowego znaku D6 przy przebudowie drogi powiatowej w m. Mirocin Dolny

strz Solarna latarnia uliczna 25W
Ilość: 3 kpl.
Lokalizacja: 06-450 Glinojeck, woj. Mazowieckie
Projekt:

Oświetlenie terenu targowiska miejskiego na ul.Fabrycznej, stosując solarne latarnie uliczne, model: SLU-25W/30W/5m – EKO. Konstrukcja słupa malowana na kolor RAL 7016. Autonomia pracy lampy min. 40h pracy pełną mocą.

strz Hybrydowa latarnia uliczna 38W – Oświetlenie przejścia dla pieszych
Ilość: 4 kpl.
Lokalizacja: 24-320 Poniatowa, woj. Lubelskie
Projekt:
 
Oświetlenie przejść dla pieszych na modernizowanej drodze w m. Poniatowa, ul. Młynki przy użyciu hybrydowych latarni ulicznych LED o mocy 38W. Model lampy: HLU-38W/400W/400W/6m
Konstrukcja słupa zgodnie z normą: EN 1090
Słup wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem dla turbiny wiatrowej przystosowany dla: „I strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”
Latarnie hybrydowe posiadają dedykowane oprawy uliczne LED – specjalnie przystosowane dla przejść dla pieszych – asymetryczne: lewostronne bądź prawostronne. Nie oślepiają kierowców oraz doświetlają wyłącznie przejście dla pieszych. Człowiek jest bardzo dobrze widoczny. Oprawy są produkcji Polskiej, spełniające rygorystyczne normy oświetleniowe z atestami ZETOM.
Film prezentujący pracę hybrydowych lamp ulicznych o mocy 38W:
 
strz Hybrydowa latarnia uliczna 38W
Ilość: 11 kpl.
Lokalizacja: 15-233 Czernuliszki, LITWA, Karklų gatvėj, Lavoriškės
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę hybrydowych lamp ulicznych o mocy 38W we wsi Czernuliszki na Litwie, model: HLU-38W/400W/400W/6m”

strz Solarna latarnia uliczna 15W + Hybrydowy zestaw zasilający do kamer CCTV
Ilość: 20+8 kpl.
Lokalizacja: 62-028 Koziegłowy, woj. Wielkopolskie
Projekt:

Przebudowa infrastruktury wokół targowiska przy parku Jana Pawła II – „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach” z zastosowaniem solarnych lamp ulicznych oraz hybrydowych systemów zasilana kamer. Solarna latarnia uliczna 15W, model: SLU-15W/200W/5m – EKO + Hybrydowy zestaw zasilający do kamer CCTV, model: HZZ-15W/400W/400W/6m-EKO

strz Hybrydowa latarnia uliczna 40W
Ilość: 4 kpl.
Lokalizacja: 05-462 Wiązowna, woj. Mazowieckie
Projekt:

Oświetlenie parkingu przy modernizowanym Centrum Aktywności Lokalnej w Wiązownie, przy użyciu hybrydowych latarni ulicznych. Model: HLU-40W/400W/400W/6m

strz Hybrydowa lampa uliczna 40W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 09-402 Płock, woj. Mazowieckie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie ulic stosując hybrydową lampę uliczną, model: HLU-40W/400W/400W/6m – EKO w m. Płock na osiedlu mieszkalnym.”

strz Solarna ławka miejska sSEC02 – seria SMART EKO CITY
Ilość: 20 kpl.
Lokalizacja: 32-020 Wieliczka, woj. Małopolskie
Projekt:

„Dostawa solarnych ławek miejskich sSEC02 do da inwestycji: Zagospodarowanie terenu „Stok pod Baranem” w Wieliczce na cele rekreacyjne. Każda ławka wyposażona w oświetlenie LED, 2 ładowarki indukcyjne, 2 ładowarki USB oraz głośnik Bluetooth do podłączenia z urządzeniem mobilnym”

strz Solarna lampa uliczna 40W oraz 20W
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 43-262 Kobielice, gm. Suszec,woj. Śląskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie ulic stosując solarne lampy uliczne, model: SLU-40W/400W/5m–EKO oraz SLU-20W/270W/5m–EKO”

strz Solarna ławka miejska sSEC03 – seria SMART EKO CITY
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 00-896 Warszawa, woj. Mazowieckie
Projekt:

„Dostawa solarnej ławki miejskiej sSEC03 do da inwestycji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Ławka wyposażona w oświetlenie LED, 2 ładowarki indukcyjne, 2 ładowarki USB oraz głośnik Bluetooth do podłączenia z urządzeniem mobilnym „

strz Hybrydowa latarnia uliczna 38W – III strefa wiatrowa
Ilość: 6 kpl.
Lokalizacja: 34-500 Zakopane, woj. Małopolskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę hybrydowych lamp ulicznych na ulicach: ul. Huty, ul. Cyrhla, ul. Choćkowskie, ul. Strachonie. Model: HLU-38W/400W/400W/6m dla – III strefa wiatrowa”

strz Hybrydowa latarnia uliczna 51W
Ilość: 5 kpl.
Lokalizacja: 63-005 Kleszczewo woj. Wielkopolskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę hybrydowych lamp ulicznych w remontowanym Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie, model: HLU-51W/400W/500W/6m”

strz Solarna latarnia uliczna 20W
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 87-800 Włocławek, woj. Kujawsko-Pomorskie
Projekt:

Oświetlenie terenu wokół szkoły podstawowej, stosując solarne lampy uliczne, model: SLU-20W/270W/4,5m – EKO

strz Hybrydowa latarnia uliczna 40W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 99-205 Dalików, woj. Łódzkie
Projekt:

Oświetlenie drogi, przy użyciu hybrydowej latarni ulicznej. Model: HLU-40W/400W/400W/6m-EKO

strz Hybrydowa latarnia uliczna 38W
Ilość: 8 kpl.
Lokalizacja: 23-100 Zaraszów, woj. Lubelskie
Projekt:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L Zaraszów – Kąty – Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie z zastosowaniem ulicznych latarni hybrydowych do oświetlenia przejść dla pieszych. Model: HLU-38W/400W/400W/6m – EKO”

strz Hybrydowy znak aktywny D6 + aktywne kocie oczka
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 08-400 Garwolin, woj. Lubelskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez budowę aktywnych, hybrydowych znaków D6 wraz z zastosowaniem kocich oczek wmontowanych w jezdnię. Kocie oczka wraz z pulsatorami bocznymi zaczynają prace po wykryciu pieszego przed wejściem na drogę”

Film pokazujący pracę naszego hybrydowego znaku aktywnego D6 wraz z przydrożnymi pulsatorami Fi 300mm oraz wmontowanymi w jezdnię „kocimi oczkami”:

https://www.youtube.com/watch?v=wL-6bvDnVkU

strz Hybrydowa lampa uliczna 40W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 63-620 Trzcinica, woj. Wielkopolskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę hybrydowej latarni ulicznej o mocy 40W w gminie Trzcinica, model: HLU-40W/400W/400W/6m-EKO”

strz Hybrydowa latarnia uliczna 50W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 37-300 Leżajsk, woj. Podkarpackie
Projekt:

„Doświetlenie przejścia dla pieszych za pomocą hybrydowej lampy ulicznej LED przy przejściu dla pieszych na ul. Mickiewicza”. Słup malowany wg. palety RAL wg wytycznych inwestora. Model: HLU-50W/500W/400W/6m – EKO”

strz Hybrydowy zestaw zasilający do kamer: HZZ-20W/400W/500W/6m-EKO
Ilość: 9 kpl.
Lokalizacja: Elektrownia Pątnów, 62-510 Konin, woj. Wielkopolskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa nowego terenu przy elektrowni, przy montażu zestawu kamer monitoringu na zestawach zasilanych hybrydowo, model: HZZ-20W/400W/500W/6m-EKO”

strz Solarna ławka miejska sSEC02 – seria SMART EKO CITY
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 03-299 Warszawa, woj. Mazowieckie
Projekt:

„Zdecydowaliśmy się przyłączyć do projektu Żabki, ponieważ za cel postawiliśmy sobie aktywne wdrażanie innowacyjnych systemów energii odnawialnej. Żabka otworzyła sklep zasilany w 100% zieloną energią. Sieć testuje przyszłościowe rozwiązania przyjazne klientom i środowisku. Żabka zaprezentowała jak może wyglądać przyszłość zastosowania proekologicznych rozwiązań w handlu. Sklep naszpikowany wieloma innowacjami jest już otwarty dla klientów. Placówka jest swoistym laboratorium, w którym testowane będą innowacyjne na skalę światową rozwiązania jak kropka kwantowa i podłoga kinetyczna. Technologie zastosowane przez Żabkę w sklepie na warszawskiej Białołęce skupiają się wokół czterech filarów, takich jak: zielona energia, drugie życie, czyste powietrze i zielony transport.”

strz Solarna latarnia uliczna 40W
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 46-040 Grodziec, gm. Ozimek, woj. Opolskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie ulic stosując oświetlenie solarne, model: SLU-40W/400W/5m – EKO”

strz Solarna latarnia uliczna 20W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 21-100 Chlewiska, woj. Lubelskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie stawów rybnych za pomocą: Solarna latarnia uliczna 20W”

strz Solarny znak aktywny D6 „SUPER SIGN FLASH” 2 PULSATORY fi 100MM
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 23-145 Dragany, woj. Lubelskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez budowę aktywnego solarnego znaku D6 „SUPER SIGN FLASH″

strz Solarna latarnia uliczna 2x20W
Ilość: 3 kpl.
Lokalizacja: 78-220 Dobrowo, woj. Zachodniopomorskie
Projekt:

„Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dobrowo, gm. Tychowo z zastosowaniem solarnych latarni ulicznych ulicznych o mocy 2x20W- II strefa wiatrowa. Model lampy: SLU-2x20W/400W/6m”

strz Znak aktywny D6 – 230V
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 26-720 Policzna, woj. Mazowieckie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez budowę aktywnego znaku D6″

strz Solarna latarnia uliczna 40W
Ilość: 22 kpl.
Lokalizacja: 10-687 Klebark Mały, woj. Warmińsko-Mazurskie
Projekt:

„Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda” – Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym z zastosowaniem solarnych lamp ulicznych o mocy 40W. Model lampy: SLU-40W/400W/6m”

strz Ławka solarna sSEC01 – seria SMART EKO CITY
Ilość: 4 kpl.
Lokalizacja: 21-580 Wisznice, woj. Lubelskie
Projekt:

„Dostawa 4 solarnych ławek miejskich sSEC01 do da inwestycji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wisznicach”

strz Solarny znak aktywny D6
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 08-500 Ryki, woj. Lubelskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez budowę aktywnego, solarnego znaku D6 przy przebudowie drogi gminnej”

strz Solarna lampa parkowa 12W
Ilość: 5 kpl.
Lokalizacja: 22-360 Rejowiec, woj. Lubelskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę innowacyjnego parkowego oświetlenia solarnego o mocy 12W na terenie gminy. Model lampy: SLO-12W/170W/4m”

strz Solarna latarnia uliczna 38W
Ilość: 4 kpl.
Lokalizacja: 74-503 Moryń, woj. Zachodniopomorskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę innowacyjnego oświetlenia solarnego na nowym placu targowym przy zastosowaniu latarni na słupach z atestami EN 1090 – Solarna latarnia uliczna 38W. Model lampy: SLU-38W/400W/5m”

strz Hybrydowy znak aktywny D6
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 21-007 Janowice, woj. Lubelskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez budowę aktywnego, hybrydowego znaku D6 przy przebudowie drogi powiatowej Łuszczów – Janowice”

strz Hybrydowa latarnia uliczna 40W ze sterowaniem WIFI
Ilość: 6 kpl.
Lokalizacja: 63–740 Długołęka, woj. Wielkopolskie
Projekt:

„Oświetlenie zbiornika wodnego w którym prowadzona jest działalność w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, z wykorzystaniem hybrydowych lamp ulicznych LED o mocy 40W z innowacyjnym sterowaniem lamp poprzez WIFI – sterowanie telefonem komórkowym, tabletem lub komputerem w gm. Kobylin”

strz Hybrydowa latarnia uliczna 50W
Ilość: 7 kpl.
Lokalizacja: 76-270 Ustka, woj. Pomorskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę innowacyjnego oświetlenia hybrydowego – Hybrydowa latarnia uliczna o mocy  50W – II strefa wiatrowa, fundamenty F1. Model lampy: HLU-50W/540W/400W/6m”

strz Hybrydowa latarnia uliczna 36W
Ilość: 20 kpl.
Lokalizacja: 06-400 Chruszczewo, woj. Mazowieckie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez dostawę innowacyjnego oświetlenia hybrydowego na przejścia dla pieszych – Hybrydowa latarnia uliczna 36W. Model lampy: HLU-36W/400W/400W/6m-EKO”

strz Hybrydowa latarnia uliczna 50W
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 59-430 Wądroże Wielkie, woj. Dolnośląskie
Projekt:

„Oświetlenie placu targowego z zastosowaniem latarni hybrydowych – Hybrydowa latarnia uliczna 50W. Model lampy: HLU-50W/520W/400W/6m-EKO”

strz Hybrydowy zestaw oświetlenia reklamy 3x10W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 87-100 Toruń, woj. Kujawsko-Pomorskie
Projekt:

„Oświetlenie hybrydowe reklamy wolnostojącej – billboardu trójstronnego o wymiarach 300 x 200 cm, o mocach naświetlaczy LED 3 x 10W przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika”

strz Hybrydowa latarnia uliczna 20W
Ilość: 3 kpl.
Lokalizacja: 21-422 Statnin, woj. Lubelskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę innowacyjnego oświetlenia hybrydowego na placu zabaw – Hybrydowa latarnia uliczna o mocy 20W. Model lampy: HLU-20W/200W/300W/6m-EKO”

strz Hybrydowy znak aktywny D6
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 09-470 Bodzanów, woj. Mazowieckie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez budowę aktywnego, hybrydowego znaku D6″

strz Solarna lampa parkowa 16W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 05-124 Skrzeszew, woj. Mazowieckie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę innowacyjnego parkowego oświetlenia solarnego o mocy 16W na terenie ochotniczej straży pożarnej. Model lampy: SLO-16W/200W/4m”

strz Hybrydowa latarnia uliczna 40W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 05-840 Brwinów,woj. Mazowieckie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę innowacyjnego oświetlenia hybrydowego – Hybrydowa latarnia uliczna o mocy 40W. Model lampy: HLU-40W/400W/400W/6m-EKO”

strz Hybrydowa latarnia uliczna 2x25W
Ilość: 3 kpl.
Lokalizacja: 62-800 Kalisz, woj. Wielkopolskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę innowacyjnego oświetlenia hybrydowego – Hybrydowa latarnia uliczna o mocy 2x25W. Model lampy: HLU-2x25W/500W/400W/6m-EKO”

strz Hybrydowa latarnia uliczna 30W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 19-111 Krypno Kościelne, woj. Podlaskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę innowacyjnego oświetlenia hybrydowego na przejściu dla pieszych – Hybrydowa latarnia uliczna 30W. Model lampy: HLU-30W/400W/300W/6m-EKO”

strz Solarna latarnia uliczna 25W
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 63-041 Chocicza, woj. Wielkopolskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę innowacyjnego oświetlenia solarnego na przejściu dla pieszych – Solarna latarnia uliczna 25W. Model lampy: SLU-25W/340W/5m-EKO”

strz Hybrydowy znak aktywny D6
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 63-930 Nowy Sielec, woj. Wielkopolskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych poprzez budowę aktywnego, hybrydowego znaku D6”

strz Hybrydowa latarnia uliczna 50W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 08-300 Sokołów Podlaski, woj. Mazowieckie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym „Sokołów” S.A. – LOGISTYKA Sp. z o.o. poprzez budowę innowacyjnego oświetlenia hybrydowego – Hybrydowa latarnia uliczna 50W”

strz Solarna lampa uliczna 80W
Ilość: 9 kpl.
Lokalizacja: 32-020 Łazany, woj. Małopolskie
Projekt:

„Zagospodarowanie centrum wsi Łazany – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z zastosowaniem solarnych latarni ulicznych o mocy 80W. Model lamp: SLU-80W/400W/7m”

strz Hybrydowy znak aktywny D6
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 05-170 Zakroczym, woj. Mazowieckie
Projekt:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku Swobodnia – Zakroczym z zastosowaniem hybrydowego oświetlenia przejścia dla pieszych D6 – Hybrydowy znak aktywny D6”

strz Hybrydowy zestaw oświetlenia reklamy 4x10W
Ilość: 1 kpl.
Lokalizacja: 39-300 Mielec, woj. Podkarpackie
Projekt:
 
Oświetlenie hybrydowe reklamy wolnostojącej – billboardu dwustronnego o wymiarach 200 x 500 cm, o mocach naświetlaczy LED 4 x 10W.
strz Hybrydowe latarnie uliczne 40W + Solarne znaki aktywne C9+U5a
Ilość: 4+3 kpl.
Lokalizacja: 20-258 Łuszczów Pierwszy, woj. Lubelskie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę innowacyjnego oświetlenia hybrydowego oraz solarnych znaków aktywnych C9+U5a. Hybrydowe latarnie uliczne o mocy 40W.  Model lamp: HLU-40W/400W/400W/6m-EKO”

strz Hybrydowa latarnia uliczna 40W
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie
Projekt:

„Poprawa bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym Procter & Gamble poprzez budowę innowacyjnego oświetlenia hybrydowego – Hybrydowa latarnia uliczna 40W”

strz Hybrydowa lampa uliczna 40W
Ilość: 2 kpl.
Lokalizacja: 19-222 Wąsosz, woj. Podlaskie
Projekt:

„Przebudowa drogi gminnej Wąsosz – Ławsk z zastosowaniem oświetlenia hybrydowego – Hybrydowa lampa uliczna 40W. Model lampy: HLU-40W/400W/400W/6m-EKO”